Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

7755 0bb5 500
0802 811e

May 14 2017

5152 6af7
Reposted frompolaparis polaparis viazurial zurial
Reposted fromgruetze gruetze viablackiris blackiris

May 10 2017

5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapinhead pinhead

May 07 2017

2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaabsolutiv absolutiv

April 28 2017

2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viateardrop teardrop
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viaxannabelle xannabelle
1150 343b 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaxannabelle xannabelle
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viafotofob fotofob

April 26 2017

9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaxannabelle xannabelle
6769 e4ab 500

mademoiselle-lolita:

hiroshima mon amour (1959)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle

April 25 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl